Vyšetření MAPY MOZKU

Vyšetření MAPY MOZKU 296 399 345

Co to je mapa mozku?

Podobně jako EEG je to vyšetření mozku, které dává dodatečné  informace správné nebo porušené práce mozku. Dokonce dovede odhalit některé abnormality v jeho práci i při normálním výsledku EEG. Mapa mozku ukazuje jemnou spojitost vzorců chování a EEG v různých stavech chování a zdraví. Je výborným pomocníkem k tvoření nápravných protokolů v tréninku EEG Biofeedback.

PŘÍPRAVA NA MAPU MOZKU

Také mapa vyžaduje určitou přípravu.  Podobně jako před EEG umýt hlavu šamponem, opláchnout a vysušit bez užití jiných kosmetických přípravků.

Den před mapou žádáme vyšetřovanou osobu o zachování pitného reżimu a regulární výživu. Alkohol, silná káva, silný čaj, coca cola, redbull a jiné podobne napoje vyloučené 24 hod. před mapou. Noc před mapou mozku by měla být nocí s nerušeným spánkem, protože všechna probouzení budou mít silný vliv na výsledek mapy.

Ve dni vyšetření před mapou je nutno sníst lehké jídlo, napít se nejlépe čisté vody a jít na WC. Při mapě dítěte může být maminka (nebo tatínek), ale nedoporučuje se přítomnost druhé osoby, jestliže situace to nevyžaduje.

Během mapy vyšetřovaný sedí klidně na křesle a technik mu dává příkazy otevřít oči, zavřít oči, počítat, číst, atd. podle potřeb.

Vyšetření Biofeedback MAPA  

Mapa mozku je také vyšetření EEG, ale v jiné podobě.

Zatímco EEG je vyšetřením zapisu různých vln, které se měří co do amplitudy (výšky), frekvence, tvaru, místa a způsobu vystupování atd., mapa mozku je matematicko statistické vyjádření poměrů mezi jednotlivými mozkovými pásmy: Delta, Theta, Alfa, BetaSMR, Beta 1 a Beta 2 (Gamma se ještě málo užívá z důvodů technických) i síly, někdy i koherencí signálu jednotlivých pásem v různých mozkových oblastech. Mapa mozku je méně precizní než tzv. QEEG, ke kterému jsou potřebné střední hodnoty z normativních bází.

Normativní báze obsahuje mnoho tisíců vyšetření v každém bodě na hlavě každého pásma podle metody 10-20 (nově i 10-10) od zdravých osob ve věku od novorozeneckého do 100 let. Porovnání výsledků vyšetřovaného s bází dává přesnější pohled na jeho faktické hodnoty také proto, že je možné z výsledků odstranit artefakty, čili různá znečištění signálu jak biologická tak i technická.  Cena normativní báze je pro trenéra vysoká a proto častěji se obrací na dobrou možnost posouzení mapy mozku z výsledků z EEG nebo  z EEGBiofeedback. Obě, jak hodnocení s pomocí normativní báze tak i z výsledků EEG nebo EEGBiofeedback vyžaduje hodně práce, ale pouze výsledky porovnání s normativní bází jsou uznávané ve vědecké práci.

Aby bylo možné mapu ohodnotit, je potřebné:

 1. Je nutné znát přípravu na mapu, bez přípravy výsledky budou často velmi nejisté. Stačí totiž nevyspání, vyšetření na lačno nebo konzumace alkoholu či silné kávy, plný močový měchýř atd. a  mapu nelze posoudit.
 2. U dětí a neklidných osob je nutné mapu z EEG zkrátit na nejnutnější body. Na mapu z EEGBiofeedback mají vliv nejen artefakty, ale i únava. Také při mapě z EEG je nutné sledovat stav chování, protože hlavně u dětí často se rychle mění (bdění v ospalost a spánek)
 3. Mapa z EEGBiofeedback je přibližná ale je možné ji užít, protože jak jsme se mnohokrát přesvědčili, její výsledky jsou velmi podobne jak mapě z EEG tak i porovnání s bází. Trenér posuzující mapu musi být opatrný v hodnocení a brát v úvahu všechny možnosti změny frekvencí pod vlivem pohybu, emocí, léků.
 4. Naučit se dobře anatomii, neurofyziologii, psychologii k hodnocení mapy. Samozřejmé je poznání Brodmannových políček a jejich vztahu k čidlům na hlavě v metodě 10-20 a příslušným funkcím.
 5. Sledovat nové informace o mozkových funkcích tak, aby co nejlépe navrhnout protokoly EEGBiofeedback.
 6. Mapa nám ozřejmuje, různé dlouhodobé poruchy, ale i emoce a stres, na mozkové funkce, které jsou často abnormální při normě v klasické křivce EEG.
 7. Rutinní EEG vyšetření by mělo předcházet mapě mozku, protože vyšetření EEG mapa doplňuje.
 8. Bez znalosti věku a laterality není možné mapu číst, trenér musi mít informacji, zda klient je pravo nebo levoruký nebo obouruký.
 9. Trenér se ptá, jaké léky klient užívá a to i rostlinné, čínské či vitaminy, všechny léky jsou důležité, stejně jako závislost na látkách stimulujících jako redbull, silná káva, silný čaj, jak  samozřejmě i na drogách.
 10. Mapa je nastrojem pro konstrukci tréninkového protokolu EEGBiofeedback
 11. Může být pomocným nástrojem pro pedagoga, logopeda, psychologa k potvrzení některých syndromů, jak ADD, ADHD, typu deprese, úzkosti, poruch řeči a jiných, ale mapa sama nestačí k diagnoze
 12. U dětí předškolních může pomoci v hodnocení školní zralosti
 13. U dospělých osob po delším praktikování meditací nebo jogy jsou vidět prospěšné změny na mapě (měly by být k dispozici nejlépe tři mapy)

Nadcházející kurzy

Call Now Button