O nás

EEG INSTITUT PRAHA

Dceřinou filii EEG INSTITUT polske firmy (dale) jsme založili v roce 2010 v Praze.
Aby se metody dostaly do povědomí, začali jsme je živě ukazovat a přednášet ve školách různých stupńů od základních do vysokých, v centrech zdraví, u koučů a sportovních trenérů v policii. Průběžně jsme přiváželi skripta, slajdy a různé materiály pro snadnější učení se kurzantů, která průběžně modernizujeme ve shodě s pokrokem i s vlastními zkušenostmi. Zúčastnili jsme se i aktivně grantů a různých mezinárodních konferencí ( Talent konference v Praze, konference v Mostě), kurzů v Praze, Plzni, Olomouci, Brně, Mostě a jinde, byli jsme v místech nejen s kurzy, ale i s aktivní pomocí při sestavování tréninkového plánu. Byli jsme pozváni do České televize do pořadu Zázraky přírody, psali o nás novináři. Získali jsme akreditaci Ministerstva Školství Tělovýchovy a Mládeže na naše autorské kurzy.

Ukázalo se, že je velký zájem o vzdělávání v neuromodulaci mozkové činnosti za pomocí EEGBofeedbacku. Postupně jsme byli zváni k přednáškám, kurzům a spolupráci v grantech v českých, moravských a dokonce slovenských městech.Během 12 let existence bylo uskutečněno mnoho kurzů různých stupňů pro trenéry a terapeuty EEG Biofeedback.Dodali jsme i autorský způsob určování trénovacího protokolu s pomocí metod EEG a mapy mozku mimo znalosti anamnézy a testů neužívaných v psychologii jako np.i-relax a Qik test.

Tato práce nás naplňuje i nadále. Mimo práci pro školy, nabízíme tréninky pro osoby, které dbají o svůj osobní rozvoj, pro studenty,kteří před zkouškami se musí rychle naučit mnoho materiálu, pro každého, kdo chce zlepšit svojí kreativitu, koncentraci, paměť,chce sharmonizovat svoje emoce, snížit stres a najít vnitřní klid. EEGBiofeedback slouží jako podpůrná metoda v medicině. Při léčbě mnoha poruch a nemocí má před jinými metodami přednost v tom, že je  bezléková,  bezpečná a hravá.

Mimo EEGBiofeedback postupně budeme plnit i jiné vytýčené cíle: seznámit odborníky, ale i širokou veřejnost s možnostmi integračního tréninku – ústřední a  autonomní nervové soustavy (čili mozku a sympatiku s parasympatikem).

Totiž ideální by bylo mít před ordinací praktického lékaře aparát biofeedback, na kterém během pár minut by se dalo otestovat mnoho důležitých životně funkcí,. To již umíme je biofeedback HRV práce srdce, je biofeedback dýchání, biofeedback svalů, biofeedback emoční, biofeedback teplotní aj. Mohl by dále vytisknout způsob,  jak mimo naordinovaných léků, si sami můžeme pomoci vhodným cvičením, změnou návyků, vzorce dýchání, relaxací.

A to není utopie, to všechno dovede biofeedback a i mnohem více. Sami můžeme si do určité míry korigovat krevní tlak, zvyšovat kapacitu plic, zlepšit práci srdce, svalů po mozkové mrtvici nebo svalů pánevního dna, zvýšit teplotu věčně studených palců u rukou a nohou a tak STÁT PEVNĚ VEDLE LÉKAŘE A DBÁT O SVÉ ZDRAVÍ. Také lékař bude nejen předepisovat léky, ale sledovat i výtisk z biofeedbacku, aby dříve zlikvidoval skryté problémy například blížícího se infarktu nebo duševní krize.

Současně se jsme začali přijímat do ordinace klienty, často dětského věku, s různými problémy a nemocemi na podpůrnou léčbu EEGBiofeedbackem.

Těší nás zlepšení, o kterém mluví klienti a rodiče dětí, zvlášť když je to zlepšení dlouhodobé.

Srdečně zveme k návštěvě ordinace a k vyšetření práce mozku. Tréninky spolu s edukačními pokyny a změnou životního stylu je možné správně vyladit činnost mozku, udržet zdraví nebo zlepšit zdravotní situaci.

Bydlíte daleko a není pro vás možné k nám pravidelně jezdit?

Je nutné vědět, že tréninky stejně jako každé učení, třeba naučit se hrát tenis, fotbal nebo na saxofon,  vyžaduje pravidelnost. Můžeme vám pomoci tím, že
a. najdete ve svém okolí trenéra, se kterým rádi skonzultujeme vaše problémy a pomůžeme sestrojit nejlepší nápravný protokol pro vás.
b. můžete se s námi poradit, jaký jiný levný přístroj by vám mohl pomoci v domácím prostředí. Zavolejte pomůžeme.

ORDINACE EEG INSTITUTU NABÍZÍ:
Pro děti od 4 let a dospělé osoby:

 1. neurofyziologické vyšetření (EEG ve bdění, ve spánku a mapu mozku) před tréninky EEG Biofeedback a v neurologické diagnostice dětí a dospělých,
 2. konzultace vyšetření pro lékaře neurologa/psychiatr, i pro vyšetřovanou osobu
 3. tréninky EEG Biofeedback pro děti i dospělé osoby zdrav, kteří chtěji se rychle učit, mít úspěchy ve sportovních nebo uměleckých činnostech,větší kreativitu
 4. tréninky pro děti a dospělé osoby s poruchami vývoje,poruchami řeči, chování, nálady, koncentrace, paměti,atd.
 5. tréninky pro děti a dospělé nemocné jako podpůrnou léčbu v epilepsii, v autizmu, v s.Aspergera, v depresi, úzkosti, poruchách příjímání potravy, v onkologických chorobach a po mozkové mrtvici, úrazu hlavy, operaci mozku
 6. poradenství a supervize pro trenéry
 7. supervize pro rodiče, pracující s dítěte, metodou EEGBFB doma
 8. prodej přístrojů pro domácí biofeedback

 

ODBORNÉ SLUŽBY A CERTIFIKOVANÉ AUTORSKÉ KURZY EEG INSTITUTU:

 1. pro zainteresované osoby (i rodče dětí) – kurzy I.st. pro začátečníky (1,2,3) pro rodiče dětí (1)
 2. kurzy vyšších stupňů pro odborníky (II.st.1,2,3) kurzy II.st. pro psychology, pedagogy, speciální pedagogy, logopedy aj.
 3. prodej přístrojů k tréninkům biofeedback fy MM NeXus i EEG Biofeedback Deymed,  AVS, fotobiomodulaci, mnoho přístrojů k tréninkům doma
 4. pro firmy semináře, konference, preventivní školení s měřením, poradenství při grantech s využitím metod biofeedback i EEGBiofeedback

Nabídka služeb EEG Institutu je velmi široká včetně certifikovaných autorských vzdělávacích programů a neurokonferencí. Poskytuje celý rozsah služeb od odborného vzdělávání pomocí kurzů, supervizí, seminářů, konferencí jak i tématické preventivní školení ve školách a firmách, spolu s poradenstvím pro využití metod biofeedback v grantech, jak i prodej přístrojů s technickým servisem.

Mimo tyto kurzy EEG Institut pořádá na vyžádání pro trenéry a pedagogické rady tématicke kurzy (talentované dítě, ADHD, specifické problémy s učením, mentální opoždění, školní zralost či jak metodu EEGBiofeedback zařadit do vyučování aj.), Organizujeme zajímavé kurzy EEG pro lékaře i ostatní zájemce, kde je možno poznat vzájemné vztahy EEG a kognitivních funkcí. Pořádáme kurzy s antistresovými programy, semináře, přednášky, s využitím metod Biofeedback.

Tým EEG Institutu zpracovává studie týkající se použití různých přístrojů a jejich vlivu na mozkovou činnost. Klademe akcent na vysoké standardy kvality, aktuálnost našich kurzů a know-how. Obsahy kurzu jsou inovovány průběžně podle nových znalostí, dovedností a zkušeností.

NAŠE HISTORIE začíná ve Varšavě

Vznik polského EEG INSTYTUTU je spojen s rokem 1999, kdy ve Varšavě byl založen skupinou česko-polských neurofyziologů s myšlenkou, využít v diagnostice před tréninky EEGBIOFEEDBACK některé z běžných vyšetření jak vyšetření EEG mozkové činnosti a mapy mozku, mimo jiných testů np.Qick test, irelax atd. Prvně jsme o našich pracích s neurofyziologickými testy mluvili na konferenci SAN v Istanbule. Široce téma zaujalo i polskou veřejnost, protože již od r.2001 jsme začali s kurzy pro psychology a pedagogy.

V r.2006 jsme byli pověření Ministerstvem Edukace ve spolupráci s EU k vykonání grantu 230 aparátů EEGBiofeedback do polských škol a školních zařízení v celém Polsku. Spojena byla s tím i široká vzdělávací akce pro kurátory, ředitele škol, pedagogy, speciální pedagogy, školní psychology takže na školících kurzech nás bylo víc než 600 osob najednou. V dalších létech se akce opakovaly a děje se tak stále, protože mění se i techniky učení ve školách i sama metoda EEGBiofeedback se mění, přístroje jsou čím dál lepší, věda o mozku narůstá.

K oblíbeným a neporuchovým přístrojům EEGBIOFEEDBACK se snadnou obsluhou firmy Deymed

 

 

přibyly přístroje pro integrační biofeedback holandské firmy NEXUS MindMedia.

 

 

 

Za víc než 20 let s radostí se chlubíme, že i v malých polských městečkách a pedagogicko-psychologických poradnách pracují „naše přístroje“ a přes 5.000 přeškolených v EEG INSTYTUTU trenérů a terapeutů. EEG INSTYTUT vlastní několik ordinací s neuroregulačními metodami a s vyšetřeními EEG a mapou mozku pro děti a dospělé, máme certifikát umožňující výuku  Polské Společnosti Klinické Neurofyziologie, za zásluhy v edukaci byli vyznamenani.

Odborný Garant všech kurzů:

 MUDr.Michaela Pakszysová CSc.

 • Pediatr, klinický neurofyziolog, vědecký pracovník,
 • Mentor a výcvikový terapeut v neuromodulacji
 • Generální ředitelka EEG INSTITUT v Praze od 2010  a ve Varšavě od 1999
 • Prezidentka Polského Spolku pro Biofeedback a Aplikovanou Psychofyziologii
 • Autorka více než 200 vědeckých publikací a skript, spoluautorka dvou knih,
 • Vedoucí mnoha vědeckých grantů v tom Projektu Ministerstva Edukace a EU 230 přístrojů EEGBiofeedback a proškolení pedagogů i psychologů do práce ve škole s dětmi s poruchami koncentrace, paměti a chování 2006

Nadcházející kurzy

Call Now Button