Služby a garance

ORDINACE

Pondělí-pátek 10:00 – 18:00 hod  objednávky na tel.774 407 504  lékař: 296 399 345

 • vyšetření EEG a mapa mozku
 • tréninky EEGBiofeedback pro děti a dospělé
 • neuroterapeutické pisemne a ústní konzultace

VYŠETŘENÍ EEG

Je to důležitá diagnostická metoda v neurologii, psychologii a psychiatrii. Monitoruje práci mozku v klidu i během různých aktivačních způsobů, může pomoci při určování diagnozy, sledovat průběh léčení, dokonce i v předpovědi  dalšího průběhu nemoci. Na vyšetření je nutné se připravit. Je příjemné, nebolestivé, leží se a technik požádá o otevření, zavření očí, zablýská světélky a požádá o hluboké dýchání ústy a nosem. Vyšetření ve bdění trvá 20-30 minut, ve spánku déle.Převážně se provádí vyšetření ve bdění, jsou ale situace kdy spánek je nutný. Jsou to malé děti, u nich je EEG ve spánku způsobem aby dítě było klidné, protože velké pohyby mohou znemožnit posouzení prace mozku. U některých nemocných je spánek nutný, protože pouze během spánku se projeví abnormality.

Po vstupním vyšetření navrhneme nejlepší trénink a podpůrnou terapii pro Vás i Vaše dítě.
Použití metod EEGBiofeedback sebou přináší :

  • zvýšení koncentrace, kreativity, paměti, jasnosti myšlení
  • skvělou náladu,snižuje depresi, úzkost,trému
  • eliminuje stres a poruchy spánku
  • zrychluje učení a zvyšuje výkonnost u všech trénovaných
  • harmonizuje emoce a zvyšuje sebevědomí, zlepšuje výsledky v učení, sportu a uměleckých činnostech
  • pomáhá v mnoha poruchách chování a soustředění ( v ADD a ADHD)
  • zlepší logopedické výsledky při opožděném vývoji a poruchách řeči
  • užívá se jako podpůrná léčba v mnoha nemocech neurologických, psychických, onkologických (autizmus, epilepsie, po úrazu hlavy, po mozkové mrtvici, itp.)
  • je to metoda, která zapisuje výsledky objektivně z výstupem v křivkách a číslech
  • možna sledovat pozitivní změny parametrů v čase a tisknout je
  • pomáhá dětem od 3-4 let, mládeži, dospělým, seniorům
  • pracuje se specializovanými lékařskými neinvazními přístroji, které pouze zapisují práci mozku
  • je bezpečnou metodou učení,  snižuje spotřebu léků u trénovaných, zvyšuje neuroplasticitu

Použití metod Biofeedback je doporučeno jako podporující léčení mnohých vnitřních nemocí, jak stav po infarktu srdce, vysoký krevní tlak, stav po zápalu plic a při astmę, syndromu Raynauda, poruchávh stresových  a emočních, oslabení svalů, také pánevního dna a mnoha jiných. V současné době v přípravě k tréninkům jak tělesných funkcí tak i k souhře s tréninkem EEGBiofeedback.

 

AUTORSKÁ CERTIFIKOVANÁ ŠKOLENÍ A KURZY

Akreditace – Kdo se může zúčastnit kurzu? Każdy, kdo má zájem může ukončit kurz I.st.

Kdo může být trenérem?
Trenérem může se stát każdá osoba s ukončenou VŠ po absolvování kurzu Ist., ale je v tom háček. Po ukončení kurzu může pracovat pouze ve svém oboru, to znamená pedagog v pedagogii, psycholog v psychologii, logoped v logopedii pomáhat dětem a dospělým, kouč v koučování a nikoliv třeba pracovat s psychologickými poruchami, které napravuje psycholog nebo nemocemi, které patří do rukou lékaře. Odborník by se měl dale vzdělávat na kursech vyšších stupňů, sledovat dostupnou literaturu.

Kdo se může stát terapeutou?
Pouze odborník po ukončeném terapeutickém školení se stává neuroterapeutou.

Mám ukončené školení I.st., ale nepracovala jsem delší dobu. Mohu hned zase začít s tréninky?
Jestliže pauza v práci s EEGBiofeedback trvala déle než 6 měsíců, doporučujeme obnovení vědomostí na kurzu Ist., kde si zopakujete vědomosti a  praktické dovednosti.

Mám dítě s diagnozou autizmus. Mohu sama trénovat  s ním doma, dojíždění je náročné finančně a vím, že tréninky pomáhají jen když jsou pravidelné po delší dobu.
Ano, je možné absolvovat kurz I.st.(1), obstarat si u nás přístroj, a začít trénovat dítě doma pod supervizí EEG INSTITUTU, která vás ujistí, že trénujete správně

 

Srdečně zveme k seznámení se s naší nabídkou 

Kurzy

 • Kurzy pro začátečníky EEG Biofeedback
 • Kurzy  vyšších stupňů EEG Biofeedback
 • Kurzy multimodálního biofeedbacku
 • Kurzy integračního biofeedbacku

Nabídka přístrojů a servis

 • EEGBiofeedback 2 / 4 / 10 kánalové
 • Biofeedback 4 / 10 kánalové
 • EEG a QEEG 24 / 32 kánalové
 • Multimodalne Systemy

Jiné aktivity

 • Centrum výzkumu
 • Projekty a školení

KURZY

 • Vlastní vzdělávání je rozděleno celkem do dvou stupňů kurzů podle stupně pokročilosti: pro začátečníky a pro odborníky, kteří budou navrhovat, vést a hodnotit tréninky.
 • Autorské kurzy pro začátečníky I.st./ 1,2,3/
 • jsou celkem tři, je možné je spojit v jeden 5-denní kurz, ve kterém jsou základní informace potřebné pro začátek práce s přístrojem (vyšetření před tréninkem, seznámení s přístrojem, základy neurofyziologie, čidla a metoda 10-20, zakládání čidel,  seznámení se s vyšetřením před tréninkem, zakládáním čidel a měřením odporů, nástavou aparátu, výběrem tréninkových protokolů SMR a beta 1, norm a hodnocení (1 kurz), seznámení se tréninkovým protokolem alfa (3 kurz) a základy mapy mozku s přípravou před mapou, vykonáním, s základními principy hodnocení a minimapou(2 kurz).
 • Kurz I.st./ 1 pro začátečníky (1) je vhodný i pro rodiče nemocných dětí, kterým doporučujeme zakoupení přístroje pro tréninky doma a stálou kontrolu tréninků (supervizi).
 • Kurz připomínající pro ty trenéry, kteří měli pauzu v práci – novinka – je možné se připojit ke kurzu I.st. a vybrat si z 1,2,3 nebo celý kurz I.st.
 • Supervize: pro absolventy kurzů a pro rodiče dětí poskytujeme na vyžádání supervize ½ až 1 denní v práci po ukončení kurzů pro začátečníky. Je možné se setkat i s několika trenéry z jedné školy /centra/, týden předem je nutno poslat scany s anamnézou a výsledky k hodnocení.
 • Kurzy pokračovací II.st./ 1,2,3/ jsou určené pro odborníky (psychology, logopedy, pedagogy, speciální pedagogy, kouče, sportovní trenéry) ve školách, v centrech zdraví, ve firmách, v klubech atd.) po kurzech I.stupně.
 • Kurz II.st./ 1 je kurzem 5-denním a je rozvinutím základních informací, získaných v kursu I.st., o kterých se dozvěděl účastník jen ve zkrácené formě. Více pro každého odborníka z jeho oboru, jak je možné testovat, jak porozumět neurofyziologii jednotlivých stavů chování ve zdraví i poruchách.
 • Kurz II.st./ 2 je kurzem 3-denním a týká se pohledu na EEG a mapu mozku v různých stavech chování, ve zdraví, poruchách i v nemoci, Brodmannových políček a funkcí v metodě 10-20 a hodnocení mapy bez přístupu k normativním bázím.
 • Kurz II.st./ 3 ukazuje použití sekvenčních montáží a přednosti  integračního tréninku spojujícího EEGBiofeedback s Biofeedbackem vybraných funkcí těla. Hudbu budoucnosti již můžete slyšet i u nás…integrační trénink se stává skutečností, více možnosti prevence i nápravy celkového zdravotního stavu.
 • Supervize: pro absolventy kurzů st.II. poskytujeme na vyžádání supervize ½ až 1 denní. Je možné se setkat i s několika trenéry z jedné školy /centra/, týden předem je nutno poslat scany s anamnézou a výsledky k hodnocení.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Nadcházející kurzy

Call Now Button