KURZY ŠKOLENÍ

 KURZY ŠKOLENÍ

     

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb Akreditace

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY pro  trenéry EEGBIOFEEDBACK

Aktualni Kalendář

TERMINÁŘ KURZŮ EEG INSTITUTU V ROCE 2023
Kurzy podle počtu zájemců mohou mít i další terminy na vyžádání

PŘIHLÁŠKA na kurzy 2023

Jiné aktivity:

 • prodej přístrojů k tréninkům EEG Biofeedback Deymed Diagnostic
 • prodej přístrojů k tréninkům EEG Biofeedback a Biofeedback NeXus Mind Media
 • prodej malých přístrojů pro tréninky doma:  AVS, pro fotobiomodulaci, a j.
 • semináře a konference pro firmy, školy (preventivní školení s měřením mapy mozku a hodnot stresu)
 • poradenství při grantech s využitím metod EEGBiofeedback a Biofeedback
 • Team EEG Institutu zpracovává studie týkající se použití různých přístrojů a jejich vlivu na mozkovou činnost.

Kdo se může zúčastnit kurzu?
Każdy, kdo má zájem může ukončit kurz I.st.

Kdo může být trenérem?Trenérem může se stát każdá osoba s ukončenou VŠ po absolvování kurzu Ist.,II.st. a ALFA. Po ukončení kurzu může pracovat pouze ve svém oboru, to znamená pedagog v pedagogii, psycholog v psychologii, logoped v logopedii pomáhat dětem a dospělým, kouč v koučování a nikoliv třeba pracovat s psychologickými poruchami, které napravuje psycholog nebo nemocemi, které patří do rukou lékaře.

Které kurzy jsou určené pro odborníky?
Odborník začíná kurzem pro začátečníky (Ist.,II.st. a ALFA) a následně jsou pro něj vhodné kurzy III. a IV.st., měl by se dále vzdělávat jak na kursech vyšších stupňů, sledovat dostupnou literaturu a zúčastńovat se odborných konferencí aktivně i pasivně.

Kdo se může stát terapeutou?
Pouze odborník po ukončeném terapeutickém školení se stává neuroterapeutou.

Mám ukončené školení I.st., ale nepracovala jsem delší dobu. Mohu hned zase začít s tréninky?
Jestliže pauza v práci s EEGBiofeedback trvala déle než 6 měsíců, doporučujeme obnovení informacíí na kurzu Ist ) nebo i na II.st s ALFA, kde si zopakujete vědomosti a  praktické dovednosti.

Mám dítě s diagnozou autizmus. Mohu sama trénovat  s ním doma, dojíždění je časově a finančně náročné a vím, že tréninky pomáhají jen když jsou pravidelné po delší dobu.
Ano, je možné absolvovat kurz I.st., obstarat si u nás přístroj, a začít trénovat dítě doma pod supervizí EEG INSTITUTU, která vás ujistí, že trénujete správně

Aktualni Kalendář

A. KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY V METODĚ EEG BIOFEEDBACK (I.st.) –  Aktualni Kalendář

 • Kurz EEGBiofeedback I stupně/1 pro začátečníky (3dny)
  Obsahuje základní informace potřebné pro začátek prace s přístrojem, vyšetření a testy před tréninkem, základy neurofyziologie, čidla a metoda 10-20,příprava k tréninku, vlastní trénink, protokoly, normy, hodnocení
 • Kurz EEGBiofeedback I stupně/2 (mapa mozku) pro začátečníky (1 den)
  seznámí s přípravou na mapu, druhy map, minimapou, vykonáním a základními principy hodnocení
 • Kurz EEGBiofeedback ALFA I.stupně/3 pro začátečníky (1/2 den)
  Ukáže nejen tréninkový protokol alfa, ale i všechny jeho přednosti Certifikační test (1/2 den)
 • Kurz EEGBiofeedback I.st. ( 1,2 a 3) je možné absolvovat během 5 dnů kurzu (3 certifikáty)

Na tomto kurzu I.st. se seznámíte s metodou na přednáškách a a praktických cvičeních, po kurzu je možné samostatně pracovat s přístrojem. Doporučujeme však individuální školení v EEG Institutu a práci pod supervizí

Aktualni Kalendář

B. KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY JE VHODNÝ I PRO: – Aktualni Kalendář

 • Kurz I.st./ 1 pro začátečníky (1) je vhodný i pro rodiče nemocných dětí, kterým doporučujeme zakoupení přístroje pro tréninky doma a stálou kontrolu tréninků (supervizi).
 • Kurz připomínající pro ty trenéry, kteří měli pauzu v práci – novinka – je možné se připojit ke kurzu I.st. a vybrat si z 1,2,3 nebo celý kurz I.st.
 • Supervize: pro absolventy kurzů a pro rodiče dětí poskytujeme na vyžádání supervize ½ až 1 denní v práci po ukončení kurzů pro začátečníky. Je možné se setkat i s několika trenéry z jedné školy /centra/, týden předem je nutno poslat scany s anamnézou a výsledky k hodnocení.

Aktualni Kalendář

C. KURZ POKRAČOVACÍ PRO ODBORNÍKY – Aktualni Kalendář

 • Kurzy pokračovací II.st./ 1,2,3/ jsou určené pro odborníky (psychology, logopedy,spec.pedagogy,kouče, sport.trenéry, sociál.pracovníky,itp.) v centrech zdraví, ve firmach, školách,klubech atd. po kurzu I.stupně.
 • Kurz II.st./ 1 je kurzem 5-denním a je rozvinutím základních informací, získaných v kursu I.st., o kterých se dozvěděl účastník jen ve zkrácené formě. Více pro každého odborníka z jeho oboru, jak je možné testovat, jak porozumět neurofyziologii jednotlivých stavů chování ve zdraví i poruchách
 • Kurz II.st./ 2 je kurzem 3-denním a týká se pohledu na EEG a mapu mozku v různých stavech chování, ve zdraví, poruchách i v nemoci, Brodmannových políček a funkcí v metodě 10-20 a hodnocení mapy bez přístupu k normativním bázím.
 • Kurz III.st./ 1 je kurzem 2-denním a ukazuje použití sekvenčních montáží a konstrukci nápravných protokolů v vybraných poruchách a nemocech
 • Kurz IV.st./1 je kurzem Biofeedback vybraných funkcí těla spolupracující s přístrojem NeXus
 • Kurz IV.st/ 2 je kurzem integračního tréninku EEGBiofeedback s Biofeedbackiem vybraných funkcí těla. Hudbu budoucnosti již můžete slyšet i u nás…integrační trénink se stává skutečností, více možnosti prevence i nápravy celkového zdravotního stavu.
 • Supervize: pro absolventy kurzů st.II. a vyšších kurzů poskytujeme na vyžádání supervize ½ až 1 denní. Je možné se setkat i s několika trenéry
  z jedné školy /centra/, týden předem je nutno poslat scany s anamnézou a výsledky k hodnocení.

  V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Aktualni Kalendář

Odborný Garant:
MUDr.Michaela Pakszysová CSc.

 • Pediatr,
 • klinický neurofyziolog,
 • vědecký pracovník,
 • Mentor a výcvikový terapeut v neuromodulacji
 • Generální ředitelka EEG INSTITUT v Praze od 2010 , ve Varšavě od 1999
 • Prezidentka Polského Spolku pro Biofeedback a Aplikovanou Psychofyziologii
 • Autorka více než 200 vědeckých publikací a skript, spoluautorka dvou knih,
 • Vedoucí mnoha vědeckých grantů v tom Projektu Ministerstva Edukace a EU 230 přístrojů EEGBiofeedback a proškolení pedagogů i psychologů do práce ve škole s dětmi s poruchami koncentrace, paměti a chování 2006
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CR ji udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb. do roku 2024

 

Nadcházející kurzy

Call Now Button