Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4 Poliklinika v.A 1p.
+420 296 399 345
info@eeginstitut.cz

E E G 
I N S T I T U T

MUDr Michaela Pakszysová CSc.

E E G   I N S T I T U T  

Hezký den přátelé, budujeme novou stránku www. A než bude hotová, jsme tu s NOVINKAMI PRO VÁS a s vyjasněním na otázky, kterými jsem zasypávána.

Kdo může být trenérem EEG Biofeedback?

Každý s ukončenou VŠ a ukončeným kursem EEGBFB pro začátečníky, ale pouze ve svém oboru.
Pedagog w pedagogice, psycholog v psychologii, logoped v logopedii a tak dále. Metoda je interdisciplinární, ale pracovat se může pouze v daném oboru.

Kurzy Speciální nabídka
Kdo může být terapeutou?

Pouze osoby po ukončeném terapeutickém výcviku, jiné jsou trenéry I,II,III stupně.

Chcete viedet vic ?
Mohou rodiče pracovat doma s dítětem?

Ano, po kurzu a pod supervizí zkušeného trenéra, jestliže dítě trpí nemocí, tak pod supervizí lékaře.

Kurzy pro RODIČE
K čemu slouží Mapa mozku ?

Mapa mozku umožnuje lépe navrhnout trénink EEGBiofeedback, a mělo by jí vždy předcházet vyšetření EEG. Oba vyšetření jsou součástí diagnostiky práce mozku.

Mapa Mozku EEGBiofeedback
INFORMACE O EEG INSTITUT

Nabídka služeb EEG Institutu je velmi široká a poskytuje celý rozsah služeb od odborného vzdělávání pomocí kurzů, seminářů, odborných konferencí, tématické profylaktické školení ve firmách , prodej přístrojů a jejich implementaci, půjčování přístrojů s technikem , servis přístrojů, supervizí nad činností klientů, poradenství při využití grantů pro problematiku EEG Biofeedbacku, vyšetřováním dospělých pacientů i dětí, konzultace atd.

KURZY ŠKOLENÍ

Kurzy EEGBiofeedback I stupně
Kurzy EEGBiofeedback II stupně
Kurzy Biofeedback Multimodalita
Kurzy QEEG – Brainmap
AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb. do roku 2024 včetně NEUROKONFERENCÍ.

TERMIN KURZY ŠKOLENÍ
Vyšetření EEG a EEGBiofeedback

EEG je metoda, která slouží ke sledování mozkových funkcí. Provádí se pomocí přístroje elektroencefalografu a EEG čepici na hlave. Vyšetření EEG na potřeby Biofeedbacku je vstupní vyšetření s natočení EEG a mapy mozku tzv. QEEG. Jedná se o profesionální monitoring mozkové aktivity. QEEG a mapa mozku ukáže, jak je mozek vyzrálý ve všech krajinách, na jakém stupni je vývoj všech mozkových pásem.

KONTAKTY

EEG je metoda, která slouží ke sledování mozkových funkcí. Provádí se pomocí přístroje elektroencefalografu a EEG čepici na hlave.

Vyšetření EEG na potřeby Biofeedbacku je vstupní vyšetření s natočení EEG a mapy mozku tzv. QEEG. Jedná se o profesionální monitoring mozkové aktivity. QEEG a mapa mozku ukáže, jak je mozek vyzrálý ve všech krajinách, na jakém stupni je vývoj všech mozkových pásem.

Chcete viedet vic ?napis email z zapytaniem

„NOVINKY V METODĚ EEGBIOFEEDBACK“

PRO VŠECHNY TRENÉRY PO KURZECH V LÉTECH 2010 -2022

EEG INSTITUT je s Vámi v Česku již od roku 2010, kdy byla založena firma. Všechny kurzy se těší velkým zájmem, co nás těší. Na kurzech přednášíme novinky i zkušenosti z naší více než 23 leté praxe s EEGBIOFEEDBACKEM v Polsku, kde jsme přeškolili víc než 5.000 trenérů a terapeutů ve školách,
poradnách a centrech. 

Srdečně zveme všechny Kolegyně/Kolegy pracující s metodou EEG Biofeedback k poznání nových přístupů v diagnostice, trénincích a v hodnocení výsledků jak i jejich udržení v delším čase po ukončení tréninků.

Kurzy Školení Semináře

Naše přístroje

Velký zájem o naše produkty je pro nás obrovským závazkem a současně motivací k tomu, aby výrobky plně odpovídaly aktuálním potřebám klientů. Trvale pracujeme na zvyšování úrovně našich služeb a poskytované nadstandardní péče pro zákazníky, která mimo jiné zahrnuje profesionální a včasnou technickou i informační podporu.

Systém EEGBiofeedback 2ch nebo 4ch nebo vic kanalu je určený pro specialisty, kteří chtějí používat nejvyšší standard pro neuroterapii a EEGBiofeedback.

N a š e P ř í s t r o j e

E E G  I N S T I T U T 

Ordinace EEG INSTITUT:
Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4 Poliklinika Krčská v. A 1p.
Telefon: +420 296 399 345 nebo +420 774 407 504

Jak se k nám dostanete:
od metra Budějovická: autobus 124, 134, 170 – dvě stanice do zastávky Antala Staška nebo autobus 188 na zastávku Krčská

AUTEM: odbočte z ulice Olbrachtova nebo A. Staška; parkovat lze přímo před poliklinikou v zóně placeného stání

Hlavni adresu office EEG INSTITUT:
U Habrovky 247/11 140 00 Praha 4
Telefon: +420 296 399 345
email: info@eeginstitut.cz

T E L E F O NE – M A I L KURZY ŠKOLENÍ P Ř Í S T R O J E
Call Now Button