EEG INSTITUT

VYLADÍME VÁŠ MOZEK NA MAXIMÁLNÍ VÝKON!


Nervový systém reaguje na změny kolem nás, na nebezpečí, na stále vyšší očekávání podání maximálního výkonu.  Musíme vykonávat mnoho úloh ve stejném čase, máme mnohem víc povinností, vše se děje rychle, ve shonu, nestačí nám času, bereme si práci i domů. Prožíváme každodenně zodpovědnost za rodinu, žijeme v nevyhovujících podmínkách, dopadají nás negativa inflace, pandemie a války blízko našich hranic. Smutkem nás naplňuje stále zvětšující se vzdálenost člověka od člověka.

Dopadá nás stres. Stres by mohl být pozitivní reakcí organizmu, jak si radit v obtížných situacích, ale biologicky se nezměnil od dob pravěkého člověka, bojujícího s tygrem šavlozubým. Prožíváme stále více stresujících situací a bez té zdravé části války s nepřítelem na fyzické úrovni. Stres se mění v distres a ten je pro nás špatný, protože sice vyloučení kortikoidů pomůže, ale delší trvání v distresu umožńuje metabolitům ničit naše cévy, srdce, vyčerpávat mozek.

Děti i dospělí pracují čím dál více s informačními technologiemi a ztrácejí schopnost rozlišovat práci a zábavu. Stále více času tráví před monitory a není prospěšné zatěžovat nervovou soustavu jen jedním směrem. K zdravému vývoji mozku patří rozvíjení tělesných schopností. Jde o fyzicko-kinetickou inteligenci  i  prevenci civilizačních chorob z nedostatku pohybu. Ale to není všechno, je nutné rozvíjet i emoční inteligenci, empatii – inteligenci interpersonální, hudební, vizuálně prostorovou tak, aby levá a pravá polovina mozku byla v harmonii a mozek mohl podávat optimální výkon. A takové schopnosti  jak laskavost, přejícnost a přátelská kooperace spolu s naukou, jak řešit mezilidské neshody, by měly být rozvíjené již od dětského věku, protože nedostatek empatie se projevuje právě v konfliktech a to nejen na úrovni lidí navzájem, ale i celých lidských skupin a států.

Člověk XXI.století potřebuje nový model učení a využití naučeného materiálu v každodenních situacích, ve škole, doma, v zaměstnání, ve sportu. Vstřebává stále mnoho nových informací, které zpracovává mozkem. A mozek  je nutné naučit šetřit energií, kdy se má vypínat a kdy plně využít svojí energii k podání nejvyššího výkonu.

NEUROMODULACE NABÍZÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO A HNED, PRO DĚTI, DOSPĚLÉ, ZDRAVÉ I NEMOCNÉ,  ODBORNÍKY, ŠKOLY, FIRMY.

SEZNAMTE SE S METODAMI BIOFEEDBACK, KTERÉ VYLADÍ VÁŠ MOZEK I TĚLO A ZBAVÍ STRESU

Metody jsou bezlékové, bezpečné, neinvazivní a hravé, a jejich působení je dlouhotrvalé.
Seznamte se s neuromodulačními metodami EEGBiofeedback, Biofeedback, AVS, a mnoha jinými na podobném principu. Metody optimalizující práci mozku jsou obsahem specializovaných kurzů, které jsou rozděleny pro začínající, pokročilé, tematické a kurzy Biofeedback

Pro osoby, které dbají o svůj osobní rozvoj, pro studenty, kteří před zkouškami se musí rychle naučit mnoho materiálu, pro každého, kdo chce zlepšit svojí kreativitu, koncentraci, paměť, chce sharmonizovat svoje emoce, snížit stres a najít vnitřní klid, nabízíme tréninky EEGBiofeedback (EEGBFB).

Při léčbě mnoha psychologických, pedagogických a logopedických  poruch  a psychoneurologických nemocí má před jinými metodami přednost v tom, že je  bezléková,  bezpečná, nebolestivá a hravá a je možné ji kombinovat i s léčením léky.

Před tréninky zveme k vyšetření EEG a mapy mozku, které ukážou, zda mozek pracuje správně  a jak je možné mu k správné práci pomoci.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
MUDr. Michaela Pakszysova CSc.

„NOVINKY V METODĚ EEGBIOFEEDBACK“

PRO VŠECHNY TRENÉRY PO KURZECH V LÉTECH 2010 -2022

EEG INSTITUT je s Vámi v Česku již od roku 2010, kdy byla založena firma. Všechny kurzy se těší velkým zájmem, co nás těší. Na kurzech přednášíme novinky i zkušenosti z naší více než 23 leté praxe s EEGBIOFEEDBACKEM v Polsku, kde jsme přeškolili víc než 5.000 trenérů a terapeutů ve školách, poradnách a centrech.

Srdečně zveme všechny Kolegyně/Kolegy pracující s metodou EEG Biofeedback k poznání nových přístupů v diagnostice, trénincích a v hodnocení výsledků jak i jejich udržení v delším čase po ukončení tréninků.

Kurzy Školení Semináře
AKREDITOVANÉ KURZY

Naše přístroje

Velký zájem o naše produkty je pro nás obrovským závazkem a současně motivací k tomu, aby výrobky plně odpovídaly aktuálním potřebám klientů. Trvale pracujeme na zvyšování úrovně našich služeb a poskytované nadstandardní péče pro zákazníky, která mimo jiné zahrnuje profesionální a včasnou technickou i informační podporu.
Systém EEGBiofeedback 2ch nebo 4ch nebo vic kanalu je určený pro specialisty, kteří chtějí používat nejvyšší standard pro neuroterapii a EEGBiofeedback.

P ř í s t r o j e

 

INFORMACE O EEG INSTITUT

Nabídka služeb EEG Institutu je velmi široká a poskytuje celý rozsah služeb od odborného vzdělávání pomocí kurzů, seminářů, odborných konferencí, tématické profylaktické školení ve firmách , prodej přístrojů a jejich implementaci, půjčování přístrojů s technikem , servis přístrojů, supervizí nad činností klientů, poradenství při využití grantů pro problematiku EEG Biofeedbacku, vyšetřováním dospělých pacientů i dětí, konzultace atd.

 

KURZY ŠKOLENÍ

Kurzy EEGBiofeedback I stupně
Kurzy EEGBiofeedback II stupně
Kurzy Biofeedback Multimodalita
Kurzy QEEG – Brainmap
AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2018 AKREDITACI pro provádění vzdělávacích programů ve smyslu zákona 263/2004 Sb. do roku 2024 včetně NEUROKONFERENCÍ.

TERMIN KURZY ŠKOLENÍ

 

Vyšetření EEG a EEGBiofeedback

EEG je metoda, která slouží ke sledování mozkových funkcí. Provádí se pomocí přístroje elektroencefalografu a EEG čepici na hlave.
Vyšetření EEG na potřeby Biofeedbacku je vstupní vyšetření s natočení EEG a mapy mozku tzv. QEEG. Jedná se o profesionální monitoring mozkové aktivity. QEEG a mapa mozku ukáže, jak je mozek vyzrálý ve všech krajinách, na jakém stupni je vývoj všech mozkových pásem.

V y š e t ř e n í

E E G  I N S T I T U T

Ordinace EEG INSTITUT:
Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4 Poliklinika Krčská v. A 1p.
Telefon: +420 296 399 345 nebo +420 774 407 504

Jak se k nám dostanete:
od metra Budějovická: autobus 124, 134, 170 – dvě stanice do zastávky Antala Staška nebo autobus 188 na zastávku Krčská

AUTEM: odbočte z ulice Olbrachtova nebo A. Staška; parkovat lze přímo před poliklinikou v zóně placeného stání

Hlavni adresu office EEG INSTITUT:
U Habrovky 247/11 140 00 Praha 4
Telefon: +420 296 399 345
email: info@eeginstitut.cz

Nadcházející kurzy

Call Now Button