infoeegbfbtest

ŽÁDÁME KLIENTY A RODIČE O PŘIHLÁŠENÍ SE NA TRÉNINK NEJMÉNĚ 5 MINUT PŘED TRÉNINKEM. JE NUTNÉ NAPÍT SE VODY A POUŽÍT WC PŘED VSTUPEM DOVNITŘ. DO ORDINACE VCHÁZÍ KLIENT NEBO DÍTĚ S 1 RODIČEM/PĚSTOUNEM.
PO PŘIVÍTÁNÍ SE TERAPEUTKA PTÁ NA DNEŠNÍ ZDRAVOTNÍ STAV /BOLEST HLAVY, NOČNÍ SPÁNEK/, ZDA SE ZMĚNILY OKOLNOSTI /NOVÉ LÉKY, PROBĚHLÝ ZÁCHVAT/.
PŘÍTOMNOST RODIČŮ NEBO PĚSTOUNŮ JE ŽÁDOUCÍ PŘI PRVNÍM TRÉNINKU, PŘI DALŠÍCH TRÉNINCÍCH DÍTĚ CVIČÍ SAMO, RODIČE ČEKAJÍ NA DÍTĚ ČEKÁRNĚ. VYJÍMKA MŮŽE BÝT UPLATNĚNA PRO DĚTI S TĚŽKÝM AUTIZMEM NEBO MENTÁLNÍM OPOŽDĚNÍM, KDE JEDEN Z RODIČŮ MŮŽE BÝT PŘÍTOMEN PŘI KAŽDÉM TRÉNINKU – ROZHODUJE O TOM TERAPEUTKA.
TRÉNINK ZAČÍNÁ OD PŘILEPENÍ SENZORŮ NA VLASATOU ČÁST HLAVY U KLIENTA, KTERÝ SEDÍ V ZRELAXOVANÉ POZICI NA KŘESLE, NOHY MÁ NA PODNOŽCE PRO VĚTŠÍ KOMFORT. POTOM UŽ TERAPEUTKA POŽÁDÁ O SOUSTŘEDĚNÍ NA HRU NA OBRAZOVCE. PRO DĚTI SESTŘIČKA I MŮŽE ČÍST KNÍŽKU.
PRO RYCHLÝ NÁSTUP ZVÝŠENÍ PSYCHICKÉ FORMY NEBO PRO ZLEPŠENÍ CHOVÁNÍ A UČENÍ DÍTĚTE JE ZAPOTŘEBÍ VAŠÍ SPOLUPRÁCE. JE NUTNÉ ZACHOVAT KLID TĚLA BEZ ZBYTEČNÝCH POHYBŮ, NEMLUVIT PŘI TRÉNINKU, NEJÍST ANI NEŽVÝKAT, VYPNOUT MOBIL A POSLOUCHAT POKYNŮ TERAPEUTKY.
PO KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM KOLE TRÉNINKU JE MOŽNÉ ZAVŘÍT OČI A ODPOČINOUT SI 10 SEKUND. BĚHEM TRÉNINKU NASLOUCHAT TONŮM, KTERÉ NAVÁDĚJÍ NA SPRÁVNÉ FREKVENCE PRÁCE MOZKU, SNAŽIT SE, ABY SE HRA DAŘILA. PŘI TONECH TUTUTUTU MOZEK PRACUJE SPRÁVNĚ, PŘI TONECH TU—TU——- JE NUTNÉ VÍC SE SOUSTŘEDIT.
1 TRÉNINKOVÁ HODINA OD VSTUPU DO ORDINACE DO ODCHODU TRVÁ 60 MINUT A STOJÍ 550 Kč. ČAS ČISTÉHO TRÉNINKU S POČÍTAČEM 30 MINUT TJ. 10X 3 MINUTY MEZI KAŽDÝM KOLEM MŮŽE BÝT 10 SEK.PAUZA. 20 MINUT JE URČENO NA POHOVOR, PŘILEPENÍ SENZORŮ, PAUZY A ODLEPENÍ SENZORŮ, DALŠÍ OBJEDNÁNÍ, DOTAZY.
U DĚTÍ /DOSPĚLÝCH S TĚŽKOU FORMOU AUTIZMU NEBO MENTÁLNÍHO OPOŽDĚNÍ TRVÁ TRÉNINK DÉLE, JE POTŘEBA VÍCE PŘESTÁVEK A TRÉNINKOVÁ KOLA TRVAJÍ OD 1 DO 3 MINUT PODLE SCHOPNOSTÍ UDRŽET POZORNOST KLIENTA. PŘI TĚCHTO DIAGNOZÁCH JE TAKÉ TRÉNINK VEDEN INDIVIDUÁLNĚ .
PO KAŽDÉM TRÉNINKU SE TISKNOU VÝSLEDKY TRÉNINKU. RODIČE S VÝSLEDKY SEZNAMUJE PO KAŽDÝCH 20 TRÉNINCÍCH LÉKAŘ /MUDr. PAKSZYSOVÁ/ JE MOŽNÉ VYTISKNOUT I TREND K OBJEKTIVNÍMU POSOUZENÍ, KOLIK JE JEŠTĚ TRÉNINKŮ POTŘEBNÝCH. EEG BIOFEEDBACK JE TERAPIE DLOUHODOBÁ, TO ZNAMENÁ ŽE NEJMÉNĚ JE POTŘEBNÝCH 25 TRÉNINKŮ K ZÍSKÁNÍ MINIMÁLNÍHO ZLEPŠENÍ, NEJČASTĚJI SE TRÉNUJE S KLIENTEM NEBO DOSPĚLÝM 6 MĚSÍCŮ AŽ 2 LET. TRÉNINKY MAJÍ URČITÝ ŘÁD, TAK JAK KAŽDÉ UČENÍ, TJ.JSOU REGULÁRNÍ V DANÝCH VZDÁLENOSTECH OD SEBE. NEJČASTĚJI 1-3X/ V TÝDNU. PRVNÍCH 10 TRÉNINKŮ NENÍ MOŽNÉ PŘERUŠIT. PO 10 TRÉNINCÍCH JE MOŽNÁ KRÁTKÁ PAUZA, JESTLIŽE JE VIDĚT MINIMÁLNÍ ZLEPŠENÍ. PO 20 TRÉNINCÍCH JE MOŽNÁ DELŠÍ PAUZA. DOPORUČUJEME I V PAUZE MEZI TRÉNINKY POUŽÍT AVS NEBO PŘÍSTROJ MRAVENEC ČI ČELENKA K UDRŽENÍ ZÍSKANÝCH PARAMETRŮ.

Nadcházející kurzy

Call Now Button